Dank U, Heer

flower brush by anaRasha 6

Biddend en vertrouwend voor de dag die komt,

Knielen wij o Heiland in deez' morgen stond

Doe ons Heer beseffen, wie wij mogen zijn

Dank U, o Heer

 

Prijzend en aanbiddend komen wij tot U,

lovend vol vertrouwen geven wij U nu.

Heer, ons hele leven ’t staat in dienst van U

Dank U, o Heer

 

Dankend voor de zegeningen van deez' dag

Dankend voor de kracht die Gij ons allen gaf

Leer ons Heer beseffen, dat Gij 't alles deed,

 

Dank U, o Heer