Prijst verheugd Uw Koning

Floral Brushes by SummerAIR 4

Prijst verheugd Uw Koning,

looft Zijn heerlijkheid!

Laat ons voor Hem zingen,

aan Hem toegewijd.

 

Gij omspant de wereld

met Uw Woord en gebod.

Ja, van eeuwigheid

tot eeuwigheid o God!

 

Gij zijt groot, o Heer,

in goedheid, glans en macht.

Zon en maan en sterren

spreken van Uw kracht.

 

Meer dan lucht en wolken,

wijder dan de zee,

deelt Gij, Heer der Heren

ons Uw zegen mee.

 

Al wat leeft op aarde

bidt Uw Schepper.

Roemt verhoogt Zijn naam!

Laat ons U prijzen, U er bewijzen,

Allerhoogste Majesteit, heilig verheven,

wilt Gij ons geven,

Christus gerechtigheid.