Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Floral Brushes by SummerAIR 7

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,

die U ons noemt door sterren zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

 

2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,

zeeën en land met macht tevoorschijn riep,

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

 

3. U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.

U roept ons mensen in uw heerlijkheid:

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

 

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,

dat in ons zingt met eindeloos refrein.

Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam.