Aanschouw het Lam van God

Aanschouw de Schepper van ’t heelal,

genageld aan het hout,

o liefde, Godd'lijk onbegrensd,

’t was al voor uw behoud.

 Flourish Light by Aramisdream 5

Ja ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf

en dat Hij aan het smaad’lijk kruis,

mijn eeuwig heil verwierf.

 

Zie hoe de Man van smarten lijdt,

eens willend toch met God,

met welk een eindeloos geduld,

verdraagt Hij smaad en spot.

 

Ja ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf

en dat Hij aan het smaad’lijk kruis,

mijn eeuwig heil verwierf.

 

Maar dan verwint Hij dood en graf,   

genade, wondergroot!

O liefde, teer en onbegrensd,

ja sterker dan de dood.

 

Ja ik geloof, ja ik geloof,

dat Jezus voor mij stierf

en dat Hij aan het smaad’lijk kruis,

mijn eeuwig heil verwierf.