Ontwaakt

Floral Brushes by SummerAIR 3

Ontwaakt, o volkeren ontwaakt!

Hij, die u roept genaakt.

Kom, hoor naar Zijn stem.

Reis mee naar ’t nieuw Jeruzalem

 

Sta op, want Christus gaat u voor,

Kom, Hij wijst het juiste spoor

Sluit u bij Hem aan

Reis mee naar ’t nieuw Jeruzalem

 

Volkeren ontwaakt, de grote dag genaakt,

Bij Hem voorgoed geborgen,

wacht op Zijn grote morgen.

 

Ontwaakt, de dood zal niet meer zijn.

Ik, ik riep u, gij zijt Mijn!

“Kom”  zo klinkt Zijn stem,

“Kom in Mijn nieuw Jeruzalem”

 

Volkeren ontwaakt,

de grote dag genaakt,

Oh, wacht op Zijn grote morgen!

Volkeren ontwaakt

‘t heelal is nieuw gemaakt.

Ik roep u tot nieuw leven,

Ik geef u eeuwig leven,

Ik geef u eeuwig leven!