Dit is het Lam

Dit is het Lam, dat onze zonden
draagt voor ons geslacht
Wij mogen weten van de belofte 
dat wie hem gelooft
bij het kruis vergeving vindt

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze vredesband
rondom de tafel van de Heer

Het lichaam van de redder, Jezus zelf
dat brak voor jou
Wij mogen eten, omdat zijn dood
voor ons het leven is
Wij zijn een, hij heeft betaald

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze liefdesband
rondom de tafel van de Heer

Het bloed dat alle zonden weg zal doen
gaf hij voor jou
Wij mogen drinken
Hij dronk de beker van de dood voor ons
zodat God ons leven geeft

Met het feest van dit levensbrood 
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij de genadeband
rondom de tafel van de Heer

Vol dankbaarheid en vol geloof
gaan wij hier vandaan
ervan doordrongen
dat wij nu Christus’ wegen moeten gaan
omdat wij zijn lichaam zijn

Als ook wij moeten lijden hier, 
zingen wij Christus komt ooit weer 
dan gaan wij naar het hemelfeest
rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer