Ik kijk omhoog...

Bergen rondom, ik kijk omhoog.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp komt van de Heer, 2008 Getsemane20Jezus20roept20in20gebed
mijn God, mijn Maker, Bewakers, mijn Schepper, 
Beschermer, mijn Behoeder, mijn redder voor eeuwig.

Mijn hulp komt van Hem die mijn leven schiep,

Want Zijn beloften zijn voor eeuwig.

Zijn liefde vult mijn hart met rust
als ik schuil in zijn sterke toren.

Zijn geest ontsteekt nieuw vuur in mij.

Ik zal morgen weer gelukkig zijn.
Alle zorgen worden dansen.
Wat Hij denkt van mij vervult mij met vreugde

Mijn hulp komt van de Redder van mijn ziel,
van angst en duisternis rondom mij.

Mijn leven lang wil ik steeds naast U gaan.
Tot aan het eind wil ik u volgend.

Ik kijk omhoog naar U.
Ik kijk omhoog naar U, mijn Heer, mijn God

Mijn hulp komt van Hem die mijn leven schiep,
want Zijn beloften zijn voor eeuwig
Mijn leven lang wil ik steeds naast U gaan…
Tot aan het eind wil ik U volgen
Ik kijk omhoog, ik kijk omhoog