In het licht van God

Floral Brushes by SummerAIR 8

In het licht, in het licht,

ik ga in het licht van God.

Hij 's mijn Vriend, Hij is mijn Gids,

Hij is mijn Redder en mijn Heer, Hij is het Licht.

 

Aan het kruis, gaf Hij Zijn bloed,

Zijn leven schonk Hij daar voor ons.

Voor u en mij-, voor u en mij,

ik geloof dat Jezus stierf voor u en mij.

 

 

Ned. tekst: Martin Zonnenberg

© Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland