O machtig God

O machtig GodFloral Brushes by SummerAIR 5
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus’ wil

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer