Zie, Ik maak alles nieuw

In de schrift heeft God Zijn woord tot ons gesproken:
“Zie, Ik maak alles nieuw”.
Wat een heerlijk uur als ’t aardse wordt doorbroken:
’t hemelse wordt gezien!

“Zie, Ik maak alles nieuw”
“Zie, Ik maak alles nieuw”
Wond’re belofte, die straks wordt vervuld:
“Zie, Ik maak alles nieuw!”

Nu reeds is aan Jezus alle macht gegeven
ja, Hij maakt alles nieuw
‘k Mag geloven: Hij heeft al mijn schuld vergeven,
nu reeds ben ’k  in Zijn dienst.

“Zie, Ik maak alles nieuw”Floral Swirl by noniq 0
“Zie, Ik maak alles nieuw”
Wond’re belofte, die straks wordt vervuld:
“Zie, Ik maak alles nieuw!”

Daarom nog eens Heer, wil ik mij aan U wijden:
Zo wordt ’t verbond vernieuwd
Geef mij moed en kracht en ik zal voor U strijden,
Ja, Heer maak alles nieuw.

“Zie, Ik maak alles nieuw”
“Zie, Ik maak alles nieuw”
Wond’re belofte, die straks wordt vervuld:
“Zie, Ik maak alles nieuw!”