De hemelen roemen

De hemelen roemenFloral Brushes by SummerAIR 2
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord

De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem

De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom

De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht

De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit