Heer, wees genadig

Heer, vergeef mij. O Heer, wees genadig.
Was mij, reinig mij van alle kwaad.
Heer, wis mijn schuld en schaamte uit.
Zie mij aan. Ik ga gebukt onder mijn zonden.
O Heer, zie mij aan.

Schep mij een rein hart, vernieuw in mij een vaste geest.
O, keert U zich niet af van mij,
Uw heil'ge Geest bewaart mijn ziel. Flourish Light by Aramisdream 1
Schep mij een rein hart.
Vernieuw in mij een vaste geest.

Hoed mijn hart en ziel. Heer reinig mij.
O zie mij aan. Heer, verheug mijn hart,
verheug mijn hart, laat mij weer juichen.
Vernieuw mijn geest, o Heer.
Zie mij aan, zo bid ik U, o Heer.