U bent heilig

(Man) (Vrouw)

U bent heilig - U bent heilig

U bent machtig - U bent machtig

U bent waardig - U bent waardig

Eer en ontzag - Eer en ontzag

Ik wil volgen - Ik wil volgen

Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren

Van U houden - Van U houdenFlourish Light by Aramisdream 0

Iedere dag - Iedere dag

 

(Refrein)

(man) (vrouw)

Ik wil zingen - U die koning bent

En juichen - en de hoogste Heer

In aanbidding - U de machtige

mij buigen - Kwam op aarde neer

U de Heer - Als Emannuel

aller Here - God zal met ons zijn

U mijn God - Als het Lam van God

Wil ik eren - Zo volmaakt en rein

Ik wil zingen - U die leven geeft

En juichen - Mij bevrijding bracht

In aanbidding - En voor eeuwig leeft

mij buigen - U hebt alle macht

U de Heer - U de Alfa, Omega

aller Here - Eens zal ik U zien

U mijn God - U mijn Meester, Messias,

Wil ik eren - Verlosser en Vriend

 

(man + vrouw)

U bent mijn Vredevorst, en ik leef alleen voor U.

U bent mijn Vredevorst en ik leef alleen voor U.