Laat ons knielen (Let me touch Him)

Laat ons knielen voor U, Heer Jezus
Laat ons bidden voor de vrede Heer.
Geef ons kracht om het door te geven
Van Uw liefde, uw vergeving steeds weer.

In ’t gebed tot U Heer Jezus,
vragen wij een zegen Heer.
Geef ons de kracht het door te geven,
dat U leeft Heer, vergeeft telkens weer.

Geef uw leven aan Hem, Flourish Light by Aramisdream 8
die eeuwig U vervult met Zijn Heil’ge Geest.
Met Zijn kracht geeft Hij eeuwig leven
aan een ieder die gelooft en Hem vreest.

In ’t gebed tot U Heer Jezus
vragen wij een zegen Heer.
Geef ons de kracht Heer het door te geven,
zodat ieder het weet dat U leeft Heer voor ons

Heer Jezus, zodat ieder gelooft,
zodat ieder gelooft dat U leeft Heer
in eeuwigheid eeuwig leeft.